Switch to ENGLISH

ABOUT THE APP

Virtual City is more than an app – it is a comprehensive service. You share with us your needs and ideas, we put them into practice. The first step is creating a social app for both stationary and mobile devices, the second is a cell phone app. The next step consists in virtual visualization of the area in the form of walks, films, photos, and other multimedia chosen by you. All materials can be recorded from the ground or from a bird’s-eye view.

Put your best foot forward on the Internet.

FEATURES

  • Adapted to the specifications of the area;

  • Multilingual system;

  • Comprehensive multimedia;

  • Works on mobile devices;

  • App for cell phones;

  • Freedom of extension.

Interested?

TOGETHER, LET’S BEGIN A NEW PROJECT!

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A PHONE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

BIZ-NET informuje, iż celem chronienia danych osobowych wszystkich kontrahentów i użytkowników stron i portali prowadzonych przez BIZ-NET, została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” realizująca cele i obowiązki wynikające z przepisów prawa w powyższym zakresie. Celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, BIZ-NET informuje niniejszym o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów i użytkowników dla realizacji umów zawartych z kontrahentami i celów poszczególnych portali, w szczególności w celu: wystawiania faktur, realizacji zamówień, zeznań podatkowych, prowadzenia rachunkowości i czynności związanych z finansami.