Switch to ENGLISH

ABOUT THE APP

E-Docs is a system for managing all types of documents in your Company. It is a cloud which allows for exchanging files between departments, offices, and clients with whom you deal. The system works on both stationery and mobile devices. Manage the files and folders from any place and from any device. Authorize your employees, departments of your Company, and the companies you work with. Make documents as well as information exchange area available to your clients. E-Docs is an advanced, multilingual platform for managing documents. Easy to operate, it will enable you to organize and take control over the circulation of documents and files. E-Docs is additionally equipped with the function of managing employees, contractors, and Company mailing.

FEATURES

  • Files management within the operations of your Company – inside and outside for the clients;

  • Authorization system for folders and files;

  • Integration with FTP;

  • Ease of implementation and availability on mobile devices;

  • Managing both employees and clients;

  • Mailing list, which allows for making selected folders and files available.

Interested?

TOGETHER, LET’S BEGIN A NEW PROJECT!

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A PHONE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

BIZ-NET informuje, iż celem chronienia danych osobowych wszystkich kontrahentów i użytkowników stron i portali prowadzonych przez BIZ-NET, została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” realizująca cele i obowiązki wynikające z przepisów prawa w powyższym zakresie. Celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, BIZ-NET informuje niniejszym o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów i użytkowników dla realizacji umów zawartych z kontrahentami i celów poszczególnych portali, w szczególności w celu: wystawiania faktur, realizacji zamówień, zeznań podatkowych, prowadzenia rachunkowości i czynności związanych z finansami.