Switch to ENGLISH

ABOUT THE APP

We are pleased to offer you the setting up of an e-shop, as well as any web app connected to e-commerce. Thanks to our software, your Company will become recognizable on the  Internet; it will reach more clients than ever before, expand the targeted market and the scale of activity. The e-shop enables you to manage the storehouse and the payments, as well as to monitor the orders. Connected to the e-CRM (the system for managing relations with clients), the e-shop is a tool which gives your Company the competitive advantage. Tell us about your needs and we will configure the app accordingly. See below for the features of the e-shop.

FEATURES

 • Easy to operate;

 • User-friendly system of contents management;

 • Flexible to change;

 • Configurable;

 • Mobile version;

 • Multilingual;

 • Client management system;

 • Discount system;

 • Voucher system;

 • Storehouse alarm control;

 • Suppliers’ control;

 • Inbuilt newsletter.

Interested?

TOGETHER, LET’S BEGIN A NEW PROJECT!

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A PHONE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

BIZ-NET informuje, iż celem chronienia danych osobowych wszystkich kontrahentów i użytkowników stron i portali prowadzonych przez BIZ-NET, została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” realizująca cele i obowiązki wynikające z przepisów prawa w powyższym zakresie. Celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, BIZ-NET informuje niniejszym o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów i użytkowników dla realizacji umów zawartych z kontrahentami i celów poszczególnych portali, w szczególności w celu: wystawiania faktur, realizacji zamówień, zeznań podatkowych, prowadzenia rachunkowości i czynności związanych z finansami.