Switch to ENGLISH

ABOUT THE APP

Photo CMS is a solution dedicated to photographers who want to enhance their online image, sell photos and printouts. At your disposal is the platform for both creating your profile from your portfolio and for e-commerce. The app is dedicated for both stationary and mobile devices.

FEATURES

  • Text management system;

  • Easy management of albums and photos;

  • Adjusted to all types of devices (stationary and mobile);

  • Multilingual;

  • System for selling photos and printouts;

  • Integration with various online payment modules;

  • Possibility to create photographic seminars.

Interested?

TOGETHER, LET’S BEGIN A NEW PROJECT!

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A PHONE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

Dawid Pietrasina

Web-aplikacje

Maciej Maciejowski

Fotografia, wideo, grafika

WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVING A MESSAGE FROM YOU

BIZ-NET informuje, iż celem chronienia danych osobowych wszystkich kontrahentów i użytkowników stron i portali prowadzonych przez BIZ-NET, została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” realizująca cele i obowiązki wynikające z przepisów prawa w powyższym zakresie. Celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, BIZ-NET informuje niniejszym o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów i użytkowników dla realizacji umów zawartych z kontrahentami i celów poszczególnych portali, w szczególności w celu: wystawiania faktur, realizacji zamówień, zeznań podatkowych, prowadzenia rachunkowości i czynności związanych z finansami.